poniedziałek, 7 grudnia 2020

KONKURS BOŻONARODZENIOWY

 

                                                                KONKURS NA NAJPIĘKNIEJSZY STROIK

LUB KARTKĘ BOŻONARODZENIOWĄ

REGULAMIN KONKURSU

I. Organizatorem konkursu jest Przedszkole nr 6 w Suwałkach.

Cele konkursu:

a) Kultywowanie tradycji i zwyczajów Bożonarodzeniowych.

b) Rozwijanie talentu artystycznego, kreatywność wyobraźni dziecięcej.

c) Podkreślenie roli współpracy i współdziałania rodziców z dziećmi.


II. Konkurs adresowany jest do przedszkolaków Przedszkola nr 6.


III. Każda praca powinna być podpisana imieniem i nazwiskiem autora oraz grupą przedszkolną.


IV. Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną.


V. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przeniesieniem prawa własności na organizatora.


VI. Ocena prac konkursowych:

a) Wysyłamy 1 zdjęcie samego stroika lub kartki bożonarodzeniowej oraz 1 zdjęcie dziecka ze stroikiem lub kartką na adres:

nauczycielki.przedszkola6@gmail.com

w dniach 07.12.2020r. - 17.12.2020r.

b) Jury powołane przez organizatora decyduje o wyłonieniu zwycięzców.

c) Kryteria oceny będą dotyczyć : pomysłowości i oryginalności prac; dekoracyjności oraz kolorystyki, stopnia trudności wykonania oraz doboru ciekawych materiałów.


VII. O wynikach zwycięzcy zostaną poinformowani przez organizatora 21.12.2020r.


VIII. Każdy uczestnik konkursu otrzyma nagrodę za udział, zostaną również przyznane

 nagrody za I, II, III miejsce oraz Nagroda Dyrektora.

                                                                                               ZAPRASZAMY!!!


Mikołajki